Повний самоаналіз відкритого

заняття «Судномодельного» гуртка

Керівник гуртка — Братищенко Олег Федорович

Місце проведення — м. Дружківка, СЮТ,каб.2.2

Кількість гуртківців — 14

 Тема: «Виготовлення рятувальних пристроїв моделей».

Мета: Вивчення будови і призначення рятувальних пристроїв моделі.

№ з/п

Пункт аналізу

Аналіз

1

Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання для організації навчального процесу, використання наочних посібників

Приміщення та необхідне обладнання готови для проведення заняття.

2

Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього вигляду гуртківців, забезпечення роботи органів дитячого самоврядування

Заняття почалось своєчасно. Зовнішній вигляд гуртківців відповідає вимогам. Староста доповів кількість присутніх.

3

Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звертання, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності

Братищенко Олег Федорович охайний, тон звернення-привітний, мова емоційна, доброзичлива.

4

Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження мобілізуючого початку заняття

Була визначення мети заняття і доведена до гуртківців. Мотивація навчальної діяльності гуртківців мобілізувала початок заняття.

5

Відповідність теми заняття його змісту, зв’язок із попередньою темою, наступність

 

Тема заняття відповідає його змісту, має зв’язок із попередньою темою і наступною.

6

Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті

Практична робота виховує працелюбство і старанність, які необхідні при виготовленні невеличких деталей. Виготовлення рятувальних пристроїв моделі дає можливість гуртківцям розвивати навички по кресленню та вміння роботи з різними інструментами.

7

Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень науки, техніки, промисловості, мистецтва.

Використані матеріали на занятті достовірні і відповідають сучасним досягненням науки і техніки.

8

Різноманітність прийомів навчання (методів праці гуртківців) на занятті

 

Бесіда, демонстрація малюнків, креслень, показ нових прийомів обробки матеріалів.

9

Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення

Гуртківці активні на занятті, вміють самостійно мислити, працювати.

10

Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу. Наявність міжпредметних зв’язків

На початку заняття була проведена актуалізація опорних знань, повторення пройденого матеріалу. Перед початком практичної роботи вихованці повторили техніку безпеки при роботі з лобзиком, наждаковим папером і ножицями, технологію виготовлення рятувального кола.

11

Прийоми заохочення й стимулювання гуртківців

Похвала за старанність у роботі, участь кращих робіт гуртківців у виставках: міських, обласних, всеукраїнських.

12

Знання керівником психологічних особливостей дітей

Керівник знає психологічні особливості гуртківців.

13

Раціональне використання часу на занятті

 

Раціональне використовує час на занятті.

14

Формування навичок самостійної роботи з довідковим та іншим матеріалом. Дослідницька робота

Старші гуртківці мають навички самостійної роботи з довідковим  матеріалом.

15

Упровадження досягнень педагогічної науки, сучасних методів навчання і виховання

Керівник гуртка вивчає методичну літературу і впроваджує сучасні методи в роботі.

16

Використання різноманітних методів навчання

На занятті використовувались різноманітні методи навчання (словесні, наочні, практичні

17

Орієнтація гуртківців на подання конкретної практичної допомоги закладу

Вихованці приймають активну участь у поповненні бази гуртка матеріалами (деревина, фанера та інші матеріали).

18

Додержання правил техніки безпеки. Проведення інструктажу

Гуртківці знають техніку безпеки при роботі з лобзиком, наждаковим папером і ножицями.

19

Рівень вирішення єдиної методичної проблеми закладу

 

Висновки, пропозиції Цілі і мета заняття досягненні.

Проведене заняття гуртка відповідає вимогам часу.

 

Керівник гуртка Братищенко Олег Федорович

 

close