Сайт http://syut-druzhkivka.at.ua/  є офиційним сайтом

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків»

Дружківської міської ради Донецької області

I. Пріоритетні напрямки роботи закладу

Мета: виховання творчої особистості, патріота України, підготовка до життя в умовах ринкової економіки, забезпечення конкурентоздатності на ринку праці.

Шлях досягнення: від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійній творчості. 

Головна ідея: людина народжена для праці; праця складає її земне щастя, праця – кращий охоронець людської моральності, і праця ж повинна бути вихователем людини.

Концептуальні положення: застосування дослідницького підходу спрямоване на становлення у дітей досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації. Дослідницька практика дітей повинна відповідати науковим методам пізнання, розширювати зміст їхньої освіти й удосконалювати підготовку до майбутньої діяльності.

ІІ. Аналіз реального стану організації освітнього процесу у відповідності до гуманістичної парадигми освіти, статусу специфіки навчального закладуСуспільне життя у третьому тисячолітті ставить нові вимоги до технічної компетентності людини. Тому діяльність станції юних техніків у розвитку технічної творчості дітей міста набуває все більшої актуальності. У 2016-2017 навчальному році основними напрямками діяльності на яких будується робота гуртків Станції юних техніків є:

 • Науково-технічний;
 • Спортивно-технічний;
 • Художньо-технічний.

Робота педагогічного колективу ПНЗ Станції юних техніків спрямована на подальше удосконалення навчально-виховного процесу і забезпечення умов для всебічного розвитку творчої особистості. Одним з важливіших напрямків роботи колективу є допомога гуртківцям у професійному самовизначенні і творчій самореалізації. Другим важливим напрямком роботи є виховання у підлітків національної свідомості та здорового образу життя.

Аналіз кадрового складу

п/п

Назва (згідно з уставом)

 

Дислокація, населений пункт позашкільного навчального закладу(юридична

адреса, контакти,

сайт)

ПІБ керівника і його заступників

Кількість

гуртків

Контингент

(кількість

задіяних дітей)

Забезпечення комп’ютер-

ною технікою

у  %

 

ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СТАНЦІЯ

ЮНИХ ТЕХНИКІВ ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місто Дружківка, вул. Космонавтів №40, телефон 0954350784

Братищенко О.Ф.

18

270

0%

В міській станції працюють досвідчені педагоги які мають великий досвід роботи з учнями різної вікової категорії.

 • Братищенко Олег Федорович – директор станції юних техніків, керівник судномодельного гуртка, має вищу педагогічну освіту, працює з дітьми у позашкільних закладах освіти 33 роки, 7 років – директором.
 • Братищенко Ігор Федорович – керівник гуртка космічного моделювання, освіта повна вища, педагогічна. Працює з дітьми у позашкільних закладах освіти 32 роки.
 • Архипов Борис Євгенович, керівник ракетомодельного гуртка, освіта вища, педагогічна. Працює з дітьми у позашкільних закладах освіти 33 роки.
 • Паньков Віталій Володимирович, керівник гуртка початкового технічного моделювання, освіта вища, педагогічна.

Педагоги які працювали за сумісництвом

 • Стьопочкіна Світлана Іванівна, керівник гуртка паперопластики, освіта повна вища, педагогічна. Працює з дітьми у позашкільних закладах освіти 8 років.
 • Бурдун Ірина Петрівна, керівник гуртка початкового технічного моделювання, освіта повна вища, педагогічна. Працює з дітьми у позашкільних закладах освіти 6 років.
 • Ганевський Сергій Олексійович, керівник гуртка початкового технічного моделювання, освіта повна вища, педагогічна. Працює з дітьми у позашкільних закладах освіти 2 роки.
 • Удовиченко Марина Олександрівна, керівник гуртка «виготовлення сувенірів», освіта повна вища, педагогічна. Працює з дітьми у позашкільних закладах освіти 3 роки. 

Зміст профорієнтаційної роботи

 • знайомство гуртківців з різноманітними видами промисловості держави, найбільш поширеними професіями в ході вивчення теоретичних питань.
 • формування в учнів уміння та навичок, необхідних для виконання різних трудових завдань, які наближаються до звичайних професій (практична діяльність на заняттях гуртків).
 • ознайомлення учнів з вимогами, які пред’являють конкретні професії до загальноосвітніх, технічних та спеціальних знань, вмінь та навичок.

Традиції станції юних техніків

Однією з форм роботи по профорієнтації, методика проведення яких розроблена на станції юних техніків, є традиційний конкурс „Місто майстрів”. Цей конкурс дає можливість дітям перевірити свої здібності в різних видах діяльності і нагоду позмагатися в майстерності і швидкості виконання творчих завдань по улюбленим професійним напрямкам: художника, конструктора, радіоаматора, слюсаря, модельєра, дизайнера, суднобудівника, ракетобудівника. На традиційних підсумкових заняттях, які проводяться на станції юних техніків на прикінці року, кращі учні гуртків захищають свої моделі, прилади, творчі роботи та декоративно-прикладні вироби, аналізуючи етапи своєї діяльності та професійні досягнення. Захищаючи свою творчу роботу необхідно розглянути декілька питань:

 • Розповідь про конструкцію моделі (креслення, малюнок);
 • Історичні повідомлення про прототип моделі;
 • Особливості технології виготовлення моделі;
 • Основи професій, уміння і навички які були необхідні для виготовлення моделі;
 • Особисті думки від виконаної роботи;
 • Участь моделі у виставках, конкурсах і змаганнях.

Ця форма роботи з гуртківцями дає можливість дітям проаналізувати і усвідомити різноманітність тих знань і умінь, а також особистих якостей які необхідні для створення творчої роботи – моделі, приладів та декоративно-прикладних приладів.

Пріоритети у роботі. Технологія трудового навчання як дослідження

Концептуальні положення: застосування дослідницького підходу спрямоване на становлення у дітей досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації. Дослідницька практика повинна відповідати науковим методам пізнання, розширювати зміст освіти й удосконалювати підготовку до майбутньої діяльності. Основні компоненти навчально-дослідницької діяльності дітей: мотиваційний, змістовий, технічний, результативний. 

Основна мета: набуття гуртківцями досвіду дослідницької роботи в трудовій діяльності; розвиток їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу й на цій основі формування активної, творчої особистості. Керівники гуртків вивчають та використовують на практиці спадщину видатних українських педагогів – Василя Олександровича Сухомлинського та Антона Павловича Макаренко:

«Людина народжена для праці; праця складає її земне щастя, праця – кращий охоронець людської моральності, і праця ж повинна бути вихователем людини»

 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

close