Робочий навчальний план

ПОЗАШКІЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ДРУЖКІВСЬКОЙ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2017-2018 навчальний рік

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

І ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

У 2017 – 2018 навчальному році педагогічний колектив станції юних техніків при плануванні навчально-виховного процесу керується Конституцією України, Законом України "Про освіту" (1060-12), "Про позашкільну освіту" (1841-14), актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, лист МОН України № 240 від 23.06.2000 р. , рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також «Положенням про позашкільний заклад», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 та основних напрямів позашкільної освіти із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 616, від 5 листопада 2008 року N 993 і своїм статутом.

Навчальна робота у закладі здійснюється за навчальними планами та програмами, відповідно до листа МОН України за № 1/11 – 5303 від 18.07. 2007 року (програми гуртка початкового технічного моделювання, моделювання іграшок-сувенірів, ракетомоделювання, судномоделювання, космічного макетування та моделювання, виготовлення сувенірів, паперопластики, конструювання повітряних зміїв, технічний дизайн). Гуртки станції юних техніків класифікуються за трьома рівнями:

1 - початковий. Це творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів науково-технічної діяльності;

2 - основний. Це творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців (учнів), дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

3 - вищий. Це творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, які проводять пошукову та експериментальну роботу, являються учасниками Всеукраїнських змагань та виставок науково-технічної творчості.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртка, обирається програма. В закладі освіти основними напрямками діяльності на яких будується робота гуртків є: науково-технічний, дослідницько-експериментальний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий які здійснюють гуртки: ракетомодельний, судномодельний, космічного моделювання, початкового технічного моделювання, конструювання повітряних зміїв.

 

II СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2017/2018 навчальний рік починається 1 вересня святом - День знань і закінчується показовими виступами кращих гуртківців 31 травня. Комплектування гуртків здійснюється у період з 1 до 15 вересня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

I семестр - з 1 вересня по 30 грудня, II семестр - з 2 січня по 31 травня.

Тривалість учбового заняття гуртка початкового рівня – 30 хвилин для дітей віком 5-6 років, 35 хвилин для дітей 6-7 років, 45 хвилин – від 7 років, перерва 10-15 хвилин. Робота станції юних техніків зорієнтована на роботу навчального закладу за 7-денним навчальним тижнем, тому режим роботи адміністрації передбачає роботу методиста та директора у вихідні дні.  У канікулярні, святкові та неробочі дні станція юних техніків працює за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, СЮТ проводить організаційно-масову роботу у формі змагань, конкурсів, екскурсій, навчально-тренувальних зборів напередодні обласних та Всеукраїнських змагань. Гранична наповнюваність гуртків (15 учнів) встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Заняття організовуються з 13.00 - 19.00  (початкове технічне моделювання – 5 груп, ракетомодельний – 2 групи, конструювання повітряних зміїв – 1 група,  космічне моделювання - 2групи, судномодельний – 2 групи, моделювання іграшок сувенірів – 2 групи, виготовлення сувенірів – 2 групи, паперопластики – 3 групи, технічний дизайн – 1 група).

Головними завданнями науково-технічної творчості учнівської молоді є: виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, розвиток науково-технічної діяльності вихованців; задоволення потреб дітей та підлітків у професійній орієнтації.

 

Початковий рівень

Згідно типовим навчальним планам

Наказ Кабінету Міністрів України

від 20.05.2003 р. № 306

Напрям діяльності

 

Кількість годин

На тиждень до

1-й рік навчання

Всього

за рік

На тиждень до

2-й рік навчання

Всього
 за рік

1

Науково-технічний

 

Початкове технічне моделювання

 

4

4

       144

       144

6

6

6

           216

216

216

2

Художньо-технічний (однопрофільний)

Моделювання іграшок-сувенірів

4

4

144

144

-

-

3

Художньо-технічний (багатопрофільний)

 

Виготовлення сувенірів

4

4

144

144

-

-

4

Художньо-технічний (багатопрофільний)

 

Паперопластика 

6

6

6

216

216

216

-

 

5

Художньо-технічний

Технічний дизайн

4

144

-

-

 

 

Основний рівень

Згідно типовим навчальним планам

Наказ Кабінету Міністрів України

від 20.05.2003 р. № 306

 

Напрям

діяльності

Науково-технічний

 

Кількість годин

 

На тиждень,

1-й рік навчання

Всього

за рік

На тиждень,

2-й рік навчання

Всього
 за рік

1

Науково-технічний

Судномодельний гурток

4

144

5

180

2

Науково-технічний

Космічного моделювання

-

-

6

6

216

216

3

Науково-технічний

Конструювання повітряних зміїв

-

-

 

6

 

 

216

 

5

Науково-технічний

Ракетомодельний гурток

6

216

 

6

 

 

216

 

             

 

Директор  СЮТ                                                                _________________________________                               Братищенко О. Ф.

 

close