План-схема повного самоаналізу

відкритого заняття гуртка

Керівник гуртка — Братищенко Ігор Федорович

Заняття за розкладом — 15:00 - 18:00

Місце проведення — місто Дружківка НВК № 10

Кількість гуртківців — 14

Тема: Історія виникнення повітряного змія

Мета: Навчальна – розширити і поглибити знання гуртківців з даної теми.

Розвивальна – розвивати в гуртківців раціональний підхід до вивчення нового матеріалу та логічне мислення, вміння зосереджувати увагу на об’єкті вивчення, аналізувати   історичні ситуації;

Виховна – реалізувати естетичне та фізичне виховання гуртківців, сформувати вміння толерантно ставитись до думок інших, виховувати працелюбність та емоційне ставлення до об’єкту вивчення на основі діяльності і особистого життя вчених. _______________________________________________________________

№ з/п

Пункт аналізу

Аналіз

1

Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання для організації навчального процесу, використання наочних посібників

Приміщення підготовлено для організації навчального процесу.

Використання наочних посібників – є.

2

Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього вигляду гуртківців, забезпечення роботи органів дитячого самоврядування

Своєчасно розпочинається заняття гуртка. Вимоги до зовнішнього вигляду гуртківців дотримуються

3

Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звертання, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності

Тон звертання, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності, зовнішній вигляд керівника відповідає вимогам часу.

4

Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження мобілізуючого початку заняття

Мета заняття визначена і доведена до дітей.

5

Відповідність теми заняття його змісту, зв’язок із попередньою темою, наступність

 

Тема заняття його змісту має логічний зв’язок із попередньою темою

6

Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті

Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті присутня

7

Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень науки, техніки, промисловості, мистецтва.

так

8

Різноманітність прийомів навчання (методів праці гуртківців) на занятті

 

Різноманітність прийомів навчання (методів праці гуртківців) на занятті – лекція, доповіді гуртківців, практична робота.

9

Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення

Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення відбувається впродовж всього заняття

10

Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу. Наявність міжпредметних зв’язків

Повторення пройденого матеріалу відбувається у практичній робот.

Вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка – є.

11

Прийоми заохочення й стимулювання гуртківців

Емоційне заохочення на прикладі успіхів інших гуртківців

12

Знання керівником психологічних особливостей дітей

так

13

Раціональне використання часу на занятті

 

так

14

Формування навичок самостійної роботи з довідковим та іншим матеріалом. Дослідницька робота

Формування навичок самостійної роботи з довідковим та іншим матеріалом відбувається при виконанні домашнього завдання

15

Упровадження досягнень педагогічної науки, сучасних методів навчання і виховання

Так – технологія створення ситуації Успіху

16

Використання різноманітних методів навчання

так

17

Орієнтація гуртківців на подання конкретної практичної допомоги закладу

немає

18

Додержання правил техніки безпеки. Проведення інструктажу

так

19

Рівень вирішення єдиної методичної проблеми закладу

Вирішується

Висновки, пропозиції

Цілі і мета заняття досягненні. У ході заняття гуртківці здобули теоретичні знання та практичні навички по виготовленню моделі повітряного змія. Проведене заняття гуртка відповідає вимогам часу.

Керівник гуртка Братищенко Ігор Федорович

close